Uitleg Symboliek & ArchetypenMirrar Coaching

Wat is Symboliek?
Symboliek is het gebruik van tekens die verwijzen naar een bepaalde betekenis waarbij geen directe relatie bestaat tussen het symbool en de betekenis hiervan.

Een symbool kan meerdere betekenissen hebben. Een symbool geeft vaak een visie op het leven en wordt dan ook veel in filosofie, religie en spiritualiteit gebruikt. Maar symbolen zie je overal, kijk maar om je heen, je ziet het in de marketing, in het verkeer maar ook in wetenschappen als natuur- en scheikunde.

Op mijn website wil ik me echter beperken tot de symbolen die je ziet in oude culturen.

Het woord ‘symbool’ heeft zijn oorsprong in de Griekse taal en staat voor herkenningsteken, bijeenbrengen of samenvallen.

Symbolen zijn tekens, beelden, uitdrukkingen die een dubbele gerichtheid bevatten. Het symbool ontleent zijn bijzondere kracht aan het gegeven dat de letterlijke betekenis verwijst naar een tweede, die de eerste overstijgt. (Messing, 1977)

Semiotiek is de studie naar het ontstaan en het gebruik van tekens die door de mens wordt gebruikt.
De semantiek (betekenisleer) is een wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van symbolen.

Mirrar.me Each buddha has a specific hand gesture called mudra and has his own deeper meaning symbolismReligieuze symbolen worden in verschillende godsdiensten gebruikt en kunnen staan voor een compleet concept van deze religie (bijvoorbeeld een kruis voor het christendom en Yin Yang voor het Taoïsme) maar ook bovenmenselijke halfmenselijke, menselijke en dierlijke figuren hebben vaak binnen godsdiensten een hele specifieke betekenis.


Een Boedhabeeld staat symbool voor het Boedhisme maar ook elke houding van de hand heeft een diepere symbolische betekenis.

Wat zijn Archetypen?
Een archetype is een symbolische voorstelling van een persoonlijkheidstype met verschillende karaktereigenschappen.

We nemen in het leven verschillende archetypen aan, omdat we in verschillende situaties op een bepaalde manier reageren op deze omstandigheden. We handelen en denken vanuit opgebouwde patronen, waarden, normen en leefomstandigheden.

De mensheid heeft sinds de oertijd reactiepatronen opgebouwd en vormen de bodem van ons collectieve onderbewustzijn. In de verschillende culturen worden deze symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen en sprookjes.

In de psychologie heeft de Zwitserse psychiater ‘Jung’ basistypen uit het collectieve onderbewuste gedefinieerd als interpretatie van droomsymbolen die in de gehele geschiedenis van de mensheid zijn voorgekomen en noemde deze ‘archetypes’. 

Archetypen zijn de diepste patronen van het psychisch functioneren, ze zijn de wortels van de ziel en bepalen het perspectief dat we op onszelf en de wereld hebben. (Hillman)

Mirrar.me Kuan Yin, Mother of mercy

De Boedhistische godin Kuan Yin staat symbool voor compassie. Ook dit beeld dat ik fotografeerde in Thailand is één en al symboliek. Kijk bijvoorbeeld naar de vaas en de lotusbloem in haar handen en de kikker die ze berijdt.