Welk type trainer/docent/leraar ben jij?

Je bent docent maar wat voor rol neem je nou vooral in de lessen aan? Wat maakt jou geliefd of wat houdt je tegen om te groeien? Doe nu de test om te ontdekken waar je sterke kanten zitten en waar je eventuele valkuilen liggen. Er zijn maar weinig docenten die alle rollen evengoed vervullen. Als je na deze test weet wat je sterke en zwakke kanten zijn, weet je ook met welk type docent je het beste kunt samenwerken zodat je elkaar kunt aanvullen.

Kies bij elke vraag het antwoord dat het dichtst ligt bij hoe je bent, ook als iets niet perfect past.

Aantal vragen: 24


Naam *
Vul hier je naam of alias in.
Email *
Ik heb je email nodig om de uitslag te versturen.
Intentie (niet verplicht) Door vooraf te omschrijven wat je intentie is bij het maken van de test, kun je straks beter bepalen wat de uitslag voor jou betekent.