Welk type ondernemer ben jij?

Je bent een ondernemer maar wat voor een type ondernemer ben je nou eigenlijk? Wat heeft jou succesvol gemaakt of wat houdt je tegen om te groeien? Doe nu de test om te ontdekken waar je sterke kanten zitten en waar je eventuele valkuilen liggen. Er zijn maar weinig ondernemers die alle ondernemerskenmerken even sterk in zich hebben. Als je na deze test weet wat je sterke en zwakke kanten zijn, weet je ook met welk type ondernemer je het beste kunt samenwerken tijdens de Doe Het Niet Zelf Dag.

Kies bij elke vraag het antwoord dat het dichtst ligt bij hoe je bent, ook als iets niet perfect past.

Let wel; deze test is gratis maar wel vraag ik je om als tegenprestatie feedback te geven.

Aantal vragen: 24


Naam *
Vul hier je naam of alias in.
Email *
Ik heb je email nodig om de uitslag te versturen.
Intentie (niet verplicht) Door vooraf te omschrijven wat je intentie is bij het maken van de test, kun je straks beter bepalen wat de uitslag voor jou betekent.